Kirjallisuuskritiikin verkkolehti
Etsii hehkuunsa kirjoja, jotka ansaitsevat lisää huomiota

Kriitikon ohjeet

Nämä ohjeet on laadittu helpottamaan sekä kriitikon että toimituksen työtä. Ohjeita noudattamalla Kiiltomato.net pysyy johdonmukaisena kokonaisuutena.

A. Yleistä

1. Kritiikeistä sovitaan aina etukäteen toimituksen kanssa.
2. Kriitikot tilaavat itse arvostelukappaleet kustantajilta, toimitus hankkii kirjojen kansikuvat.
3. Lähetä kritiikkisi toimituspäällikölle tai päätoimittajalle sähköpostin liitetiedostona (doc- tai rtf-muodossa). Kritiikkiä ei tarvitse lähettää molemmille!
4. Kritiikkitiedosto koostuu kriitikon ja arvosteltavan teoksen taustatiedoista ja varsinaisesta kritiikistä sekä nettilinkeistä. Tarkista ennen kritiikin lähettämistä, että seuraavat palaset (B-E) ovat mukana, mieluusti suunnilleen tässä järjestyksessä.

B. Kriitikon tiedot

1. Nimesi haluamassasi muodossa
2. Sähköpostiosoitteesi

C. Tiedot arvioitavasta teoksesta

1. Teoksen nimi kokonaisuudessaan
2. Käännöskirjoista teoksen alkukielinen nimi
3. Kirjailijan nimi kirjailijan itsensä käyttämässä muodossa
4. Käännöskirjoista suomentajan etu- ja sukunimi
5. Kuvitetuissa teoksissa kuvittajan etu- ja sukunimi (ei kansikuvien tekijöitä)
6. Kustantaja
7. Julkaisuvuosi
8. Sivumäärä

D. Kritiikki

1. Pääotsikko
2. Arvosteluteksti

Kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin:
– Kiiltomadossa arvosteluilla ei ole merkkimäärärajoituksia. Kriitikko saa kirjoittaa juuri niin pitkästi tai lyhyesti kuin on tarkoituksenmukaista. Pituus ei ole itseisarvo.
– Älä kirjoita pitkiä yksittäisiä kappaleita. Ota huomioon, että Kiiltomadon palsta on paljon kapeampi kuin esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelman rivi.
– Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä.
– Käytä väliotsikkoja. Väliotsikot erotetaan tekstistä tyhjillä riveillä.
– Kirjoita selkeästi. Monimutkaiset ajatuskulut kielivät usein siitä, ettei kirjoittaja ole ajatellut asiaansa loppuun asti.
– Erikoistermit on hyvä avata tai selittää.
– Kun olemassa olevan henkilön nimi (kirjailija, tutkija tms.) esiintyy tekstissä ensimmäisen kerran, mainitse pääsääntöisesti sekä etu- että sukunimi vakiintuneen lehtikäytännön mukaisesti.

E. Linkit

Toimitus toivoo, että kriitikot näkevät vaivaa hyvien linkkien etsimiseksi. Monilla kirjailijoilla on kotisivuja, kirjoihin liittyviä asioita ja itse kirjoja käsitellään ja kommentoidaan erilaisissa nettiosoitteissa. Kustantajan etusivulle ei kannata linkata vaan ohjata kirjailijaa tai kirjaa käsittelevälle sivulle. Kiiltomadossa lukijaa voi ohjata myös ulkomaisille sivustoille.

Linkit lähetetään aina http://-muodossa. Anna kullekin linkille myös nimi, joka näkyy Kiiltomadon lukijalle, esimerkiksi http://www.kansalliskirjasto.fi (Kansalliskirjasto).

Huom! Ensin linkin nimi, sen jälkeen sulkumerkkien sisällä linkin näyttönimi!

F. Muotoilut

Älä käytä muotoiluja (ei sarkaimia, ei sisennyksiä, ei automaattista tavutusta, ei rivien tasausta reunoihin, ei kappaleita erottavia muotoiluja). Vältä ylimääräisiä välilyöntejä.

Kiiltomadossa henkilöiden nimet puolilihavoidaan (bold), kun ne esiintyvät ensimmäisen kerran. Teosten ja lehtien nimet kursivoidaan (italic) joka kerta, kun ne esiintyvät.

Suorat lainaukset arvosteltavasta teoksesta pannaan lainausmerkkeihin ja kursivoidaan. Yksittäisten runojen, runokokoelmien osioiden sekä novellien nimet pannaan lainausmerkkeihin. Kiiltomadon tekniikka ei toista runolainausten graafisia ilmentymiä. Toimitus suosittelee runositaattien esittämistä suorana tekstinä siten, että säkeet ja säkeistöt erotetaan vinoviivoin. Jos arvosteluun lainataan muita lähteitä kuin arvosteltavaa teosta, sitaatti merkitään lainausmerkein.

Toimitus toivoo, että kriitikko tekee edellä mainitut muotoilut. Näin varmistetaan, että tulkinnat ovat Kiiltomadon sivuilla oikein.

G. Kieli

Kritiikit kirjoitetaan hyvää yleiskieltä käyttäen ja mahdollisimman oikeakielisesti.

H. Muuta

1. Toimitus voi muuttaa otsikoita ja editoida tekstiä normaalin journalistisen käytännön mukaisesti.
2. Kiiltomato ei julkaise muualla jo aiemmin julkaistuja arvosteluja.
3. Kiiltomadon toimitus ei pidä suotavana, että kriitikko kirjoittaa samasta teoksesta muuhun julkaisuun.
4. Jos lainaat Kiiltomadossa julkaistua tekstiä, muista aina mainita tekijä ja julkaisupaikka.

I. Palkkio

Palkkion maksamista varten toimitathan pankkitilitietoja ja verokorttikopion Lukukeskuksen toimistoon Seija Haapakummulle (seija.haapakumpu[at]lukukeskus.fi). Hänen puoleensa voit kääntyä kaikissa palkkionmaksuun liittyvissä asioissa.

J. Käännöskritiikkiohjeet

Kiiltomato on saanut kiitosta paneutuvista käännöskritiikeistään ja ajattelimme panna vieläkin paremmaksi. Toisin kuin monissa paperilehdissä, meillä eivät tiukat merkkirajat ole este käännöksen käsittelylle. Ohjeet on ajateltu muistinvirkistykseksi ja ideapaperiksi, ei sitoviksi säännöiksi. Toivomme niiden inspiroivan kriitikkoja ajattelemaan käännöksiä uusilta kanteilta.

Käännöskirjalla on aina kaksi tekijää, alkuperäisteoksen kirjoittaja ja suomentaja, joka on kirjoittanut teoksen uudelleen. Molempien osuutta voi käsitellä arvostelussa. On hyvä muistaa, ettei kriitikon välttämättä tarvitse osata alkukieltä voidakseen arvioida sitä, miten suomennos toimii. Voit siis hyvin toivoa arvosteltavaksi Quintilianusta, vaikket osaisikaan latinaa!

Ohjeet löytyvät pdf-muodossa tästä: Käännöskritiikin kirjoittajalle